ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Γενικές Πληροφορίες
Μέσω των φυσικών σημείων πώλησης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία Cosmobrands με Α.Φ.Μ. 800398464 και έδρα της τη διεύθυνση Αμερικής 10 στην Αθήνα και τηλέφωνο 211 1802500, έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται από εσάς ώστε να δημιουργήσει ένα ατομικό προφίλ μέσω του οποίου μπορείτε να έχετε προνομιακή ενημέρωση και ειδικά προνόμια αναφορικά με τις μάρκες της. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει με την συναίνεση σας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, την Cosmobrands AE σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 679/2016, εφεξής ο Κανονισμός.

Τα προσωπικά δεδομένα που με την συναίνεση σας συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές και όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενεργειών marketing και διαχείρισης πελατολογίου.

2. Τα δικαιώματα σας και οι επιλογές σας
Για να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις σας, να ζητήσετε να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή υποβάλετε ένα αίτημα, ή ασκήσετε τα εκ του Κανονισμού Δικαιώματα σας, όπως αυτά παρατίθενται κατωτέρω , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθυνόμενοι ανά πάσα στιγμή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Πολυχρόνης Κοκκινίδη, κιν. 6974 380 953, kokkinidis@skplaw.gr), ή:

  • μέσω ταχυδρομείου (Αμερικής 10, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71)
  • μέσω τηλεφώνου από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή (211 0120520)
  • μέσω e-mail (dpo@cosmobrands.gr)

Συγκεκριμένα έχετε τα κάτωθι δικαιώματα :

2.1 Μη συμμετοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Opt-Out)
Μπορείτε να ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μην επικοινωνούμε μαζί σας και να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που θα βρείτε εντός των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται παραπάνω.

2.2 Μη συμμετοχή σε μηνύματα μέσω ταχυδρομείου
Μπορείτε να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να σταματήσει να σας στέλνει διαφημιστικά μηνύματα μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μην μας επιτρέπεται να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό ταχυδρομικά επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παραπάνω.Μπορείτε να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να σταματήσει να σας στέλνει διαφημιστικά μηνύματα και ενημερώσεις μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μην μας επιτρέπεται να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό ταχυδρομικά επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παραπάνω.

2.3 Απόσυρση Συγκατάθεσης
Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.Μπορείτε να αποσύρετε οποτεδήποτε, οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα ικανοποιήσουμε το αίτημα σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να αξιοποιήσετε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

2.4 Επανεξέταση, επικαιροποίηση και τροποποίηση Προσωπικών Δεδομένων
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, και να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.Με την επιφύλαξη του Κανονισμού, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, και να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.


3. Διαχείριση των προσωπικών στοιχείων από την εταιρία μας

3.1 Στόχοι
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον το επιθυμείτε και με την ρητή συναίνεση σας , συλλέγει κατά την επίσκεψή σας σε κάποιο από τα φυσικά σημεία πώλησης, το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την ημερομηνία γέννησης, το τηλέφωνό σας (αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου). Επιπρόσθετα μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως προτιμήσεις σχετικά με προϊόντα / υπηρεσίες. Πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας στο ταμείο και εφόσον ρητά επιθυμείτε να γίνετε loyalty member, συλλέγουμε τα ως άνω προσωπικά στοιχεία σας χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα που σας διατίθεται από υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την εξαργύρωση και τη χρήση ειδικών προνομίων που απορρέουν από αυτό. Επιπρόσθετα, αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις προσφορές ή προωθητικές της ενέργειες. Τα δεδομένα σχετικά με το προφίλ των επισκεπτών μας θα τηρούνται μόνο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως ορίζει το ελληνικό δίκαιο. Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να σας στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή προσωπικού μηνύματος (SMS) εμπορικές προτάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες.

3.2 Διαχείριση Δεδομένων
Τα δεδομένα σας κρατούνται για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της λειτουργίας της εταιρείας και της εκπλήρωσης των άνω στόχων.Τα δεδομένα σας κρατούνται για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της λειτουργίας της εταιρείας και της εκπλήρωσης των άνω στόχων.

3.3 Παραλήπτες δεδομένων
Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων θα είναι καταρχήν τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εκτέλεση των προαναφερόμενων σκοπών, και συγκεκριμένα θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των εξής τμημάτων: MARKETING, IT, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω στόχων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σχετικά με τα στοιχεία των τρίτων μπορείτε να ενημερωθείτε και επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς (i) αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή ενός τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Σε περίπτωση που συμβεί μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να κατευθύνουμε τον εκδοχέα να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε μας με τρόπο που είναι συνεπής με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα υπάρξει ενημέρωση στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δώσει και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών.

3.4 Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

3.5 Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με εξαίρεση τα υπό 3.4, δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές, σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωση και συγκατάθεση σας. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγκαστεί από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση να επικοινωνήσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών της, θα ειδοποιήσει το μέλος της σχετικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν (εκτός από την περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκτιμά πως δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το επίπεδο της τεχνολογίας που σχετίζεται με τον τομέα της τηλεπικοινωνίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, και την ακεραιότητα της εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των email που ο επισκέπτης στέλνει ή λαμβάνει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Διατηρούμε τα στοιχεία σας για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της λειτουργίας της εταιρείας και της εκπλήρωσης των άνω στόχων εκτός εάν υφίσταται υποχρέωση για τη διατήρηση των πληροφοριών για διαφορετικό χρονικό διάστημα από τον νόμο, ή εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο κάποιας δικαστικής διαδικασίας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για σκοπούς προώθησης πωλήσεων, marketing και επικοινωνίας όπως ενδεικτικά , προσφορές, εκπτώσεις, νέα προϊόντα, κοινοποίηση διαφημιστικού υλικού κλπ, καθώς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης σας, καθώς και για σκοπούς που δεν δύναται να προβλεφθούν στο παρόν και για τους οποίους θα σας παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση.

4. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στα στοιχεία που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας ή στο 211 180 2500, dpo@cosmobrands.gr.

5. Υποβολή Καταγγελίας
Εάν κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και σε περίπτωση που εκτιμάτε ότι η όποια απάντηση λάβετε δεν είναι επαρκής, τότε έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ. 2106475600, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, complaints@dpa.gr).